Reglementen

Als lid van de TVL word je geacht van onderstaande reglementen op de hoogte te zijn.

 

statuten.pdf Baanreglement 21 maart 2017.pdf huishoudelijk reglement maart 2017.pdf