Winterse omstandigheden

Bespeelbaarheid banen?

TV Lopik heeft de beschikking over Advanced Redcourt banen, all-weather banen waarop onder vrijwel alle omstandigheden gespeeld kan worden. Een uitzondering hierop vormen bepaalde omstandigheden gedurende de winter.

Bij winterweer, of beter gezegd bij het verdwijnen van winterweer hoort de beslissing of de banen wel of niet verantwoord kunnen worden bespeeld. Zoals bij de meesten bekend kan tijdens vorst zonder problemen worden gespeeld. De stuit van de bal is misschien wat minder, maar het spelen in een winterzonnetje is en blijft heerlijk. De problemen gaan zich voordoen als het gaat dooien. De temperatuur boven de grond kan dan al wel tot ruim boven nul gestegen zijn, de ondergrond blijft vaak lang bevroren. Tijdens deze ‘opdooi’ kan de toplaag (de mat) dusdanig loskomen van de ondergrond dat deze snel beschadigd kan raken.

Juist daarom beslissen onze deskundige leden van de parkcommissie of er wel of niet gespeeld kan worden.

Op het moment dat er niet gespeeld kan worden gaat het grote slot op de poort en mag er niemand de baan op. Hiervan zal direct melding worden gemaakt via app, website en Facebook. Hou deze media dus in de gaten!