Je lidmaatschapsinzet

Vanaf 1 januari wordt de exploitatie van ons clubhuis uitgevoerd door de inzet van leden de tennisvereniging. Om het beheer en de exploitatie van het clubhuis en alles wat hierbij hoort in goede banen te leiden is hiervoor een beheercommissie in het leven geroepen. Natuurlijk kan deze commissie niet alle werkzaamheden zelf uitvoeren, hiervoor is de hulp van de leden niet weg te denken. Deze hulp kan bestaan uit het maximaal drie keer per jaar verrichten van een bardienst, het helpen bij het schoonhouden van ons clubhuis of het leveren van een bijdrage in het onderhoud van de banen, groenvoorziening en het clubhuis.


Ieder lid dient een keuze te maken uit onderstaande opties:

 1. Het verrichten van maximaal drie bardiensten per jaar, een bardienst is (afhankelijk van het moment) voor maximaal 4 uur lang ingepland. Op rustige momenten is het mogelijk dat de bardienst voor 1 lid is ingeroosterd; op drukkere momenten worden er 2 leden ingeroosterd. Natuurlijk moet aan het eind van deze dienst de vaat in de vaatwasser staan en de bar en keuken spic en span worden achtergelaten. Om iedereen vertrouwd te maken met het werk achter de bar zal in het eerste jaar voor iedere dienst 2 leden worden ingeroosterd.
  Je bent zelf in de gelegenheid passende momenten te selecteren voor je bardiensten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

  Om bardiensten te mogen draaien moet je in het bezit zijn van het certificaat 'Instructie Verantwoord Alcohol (IVA)'. Klik hier voor het online behalen van dit certificaat.
  Het behaalde certificaat graag opslaan op je telefoon en doorsturen naar [email protected].

  
Tip: Als je samen met je partner lid bent, dan mag ook altijd bardiensten onderling overdragen! Als je nog niet zo vaak bardienst hebt gedraaid dan is het handig om jouw bardiensten snel achter elkaar in te plannen. Dan kan je de ervaring van vorige keer snel weer in de praktijk brengen.

  Als je jouw bardienst door onvoorziene omstandigheden niet kunt draaien, dan probeer je zelf jouw bardienst te ruilen. Als je onverhoopt niet kunt (bijvoorbeeld door ziekte), dan dien je dit voor 17.00 uur te melden bij [email protected]. Vervolgens moet je zelf in het systeem een vervangende dienst inroosteren;

 2. Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Hierbij wordt uitgegaan van ca. 12 uur op jaarbasis en worden de werkzaamheden ingeroosterd. Je kunt alleen of samen met andere leden intekenen voor een schoonmaakklus in een van te voren vastgestelde week en/of tijdspad. Je kunt hier denken aan het zemen van de ramen aan de binnen- of buitenzijde; schoonmaak van de kleedkamers; toiletten, keuken; bargedeelte en het zitgedeelte;

 3. Hulp bij het uitvoeren van onderhoud aan banen, groenvoorziening en het clubhuis. Je gaat deel uitmaken van de parkcommissie, een betrokken groep leden die elke donderdagochtend op het park te vinden zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden. In overleg kan er gekeken worden naar je ervaring, voorkeur en op welke dagen je kunt aansluiten voor het verrichten van de werkzaamheden. (Aansluiten is alleen mogelijk indien er zich een vacature voordoet);

 4. Het afkopen van je lidmaatschapsinzet. Wil je absoluut geen bardiensten of andere werkzaamheden verrichten voor de vereniging zoals is overeengekomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging is het mogelijk om deze tegen betaling van 75 euro op jaarbasis af te kopen. Deze bijdrage wordt gelijktijdig met de contributie gefactureerd.
  Word je in de loop van het verenigingsjaar lid, dan zal het bedrag naar rato worden vastgesteld;

 5. Ben je 68 jaar of ouder? Dan vinden we het natuurlijk heel erg fijn als je de vereniging wilt blijven ondersteunen door middel van je lidmaatschapsinzet, maar dan wel geheel vrijwillig. Heb je deze leeftijd bereikt en wil je geen lidmaatschapsinzet meer blijven verrichten? Laat dit weten aan [email protected]

Vergeten lidmaatschapsinzet
Als je vergeten bent om je lidmaatschapsinzet in te plannen, dan gaan we ervan uit dat je de lidmaatschapsinzet wilt afkopen. Je krijgt in oktober een factuur van € 75 voor het niet verrichten van de lidmaatschapsinzet. Hierna zal dit gelijktijdig met je lidmaatschap worden gefactureerd.

Als je niet aanwezig bent voor de invulling van de ingeplande bardienst dan krijg je een factuur van € 35 voor het niet nakomen van je verplichting en het door de beheercommissie ad hoc moeten invullen van een ander lid. Indien dit met regelmaat gebeurd dan mag het bestuur hierin optreden.

Extra bardiensten
Voor een klein aantal leden bestaat er de mogelijkheid om jaarlijks maximaal 10 extra van te voren ingeplande bardiensten te draaien (dus 13 in het totaal). Je kunt dan – naar rato - een gedeelte of je volledige contributie terugverdienen! Terugbetaling van contributie vindt plaats naar rato en na afloop van het kalenderjaar.

Ad-hoc diensten
In overleg met de beheercommissie worden diensten gedurende het jaar ook ad hoc ingeroosterd bij bijvoorbeeld ziekte, extra drukte of door het onvoorzien niet aanwezig zijn van een lid. Voor de invulling van een ad-hocoproepdienst is een bedrag van € 25 per dienst beschikbaar. Leden die mee willen draaien in de Ad-hoc oproepdienst worden opgenomen in een speciale WhatsApp groep. In deze app zullen de oproepen voor extra diensten worden gedaan. Opgeven hiervoor kan via [email protected].

Voor de leden van onze vereniging is dit een geheel nieuw concept. Het bestuur en beheercommissie zijn er echter van overtuigd dat deze vorm van vrijwilligerswerk meer verbindend zal werken binnen onze vereniging, het zal de sociale cohesie binnen onze vereniging alleen maar verder vergroten!