Trix Willemsen neemt afscheid als ledenadministrateur

23 februari 2020


Na maar liefst 29 jaar heeft Trix Willemsen tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen als ledenadministrateur. In deze lange periode heeft Trix de ledenadministratie zien veranderen van een simpele kaartenbak naar een door de KNLTB opgebouwde electronische ledenadministratie. Al die jaren was Trix hét vertouwde gezicht tijdens de pasjesafhaaldagen en kon je bij Trix terecht voor heel veel vragen over lidmaatschap, vervanging van het spelerspasje en de uitgifte van sleutels voor de toegangspoort.

Al het werk dat Trix in die 29 jaar heeft verricht is door de vereniging beloont door haar te benoemen tot 'Lid van Verdienste', een welverdiende titel. Uiteraard kreeg Trix ook nog een bos bloemen en een uitnodiging voor een diner samen met haar echtgenoot Hans.
Karen Duits zal Trix opvolgen als ledenadministrateur.

Naast Trix werd tijdens de Algemene Leden Vergadering ook afscheid genomen van bestuurslid Ron Versluis, verantwoordelijk voor ledenzaken en comminicatie met de tennisschool. Het bestuur is ook Ron veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen periode. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor Ron.

Nieuwscategorieën