Terugblik op informatieavond exploitatie clubhuis

01 oktober 2019


Gisteravond was de informatiebijeenkomst over de exploitatie clubhuis. We kijken hier met veel plezier op terug. Er was een mooie opkomst van leden en er heerste een positieve sfeer. Als commissie hebben we de informatie gedeeld en de mogelijkheden gepresenteerd die we als commissie zien, om met elkaar van de kantine een toekomstbestendig clubhuis te maken. 
 
Als gastspreker was Herman Kraaij, voorzitter van TVL de Doordraaiers uit Houten aanwezig. Herman kan uit eigen ervaring spreken en vertelde  hoe en op welke manier de exploitatie van hun clubhuis is vormgegeven met inzet van leden op vrijwillige basis. Aansluitend konden er vragen worden gesteld en is er uitgelegd welke stappen wij als commissie nog gaan ondernemen voor de ledenvergadering. 
 
Na afloop heeft de commissie nog met de aanwezige leden gesproken die erg enthousiast waren en zeker openstaan voor een ander perspectief zoals gepresenteerd, met nieuwe kansen voor de vereniging. 
 
Voor de leden die niet aanwezig konden zijn voegen we hierbij ter informatie de PowerPoint toe met de bulletpoints ter ondersteuning van de presentatie. 
 
Tijdens de ledenvergadering op 26 november zal over dit plan worden gestemd. Dus is het belangrijk om aanwezig te zijn.
 
Commissie exploitatie Clubhuis
 

Van kantine naar clubhuis.pdf

Nieuwscategorieën